Chipset Intel® dòng C230

Tên sản phẩm Tình trạng Bus Speed Phiên bản PCI Express Phiên bản chỉnh sửa USB TDP So sánh
Tất cả | Không có
Chipset Intel® C232 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 6 W
Chipset di động Intel® CM236 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 3.67 W
Chipset Intel® C236 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 6 W
Chipset di động Intel® CM238 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 3.67 W