Chipset Intel® dòng C230

Tên sản phẩm Tình trạng Bus Speed Phiên bản PCI Express Phiên bản chỉnh sửa USB Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Chipset di động Intel® CM238 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 3.67 W
Chipset di động Intel® CM236 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 3.67 W
Chipset Intel® C236 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 6 W
Chipset Intel® C232 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 Không 6 W