Chipset Intel® dòng C600

Tên sản phẩm Tình trạng Bus Speed Phiên bản PCI Express Phiên bản chỉnh sửa USB Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Chipset Intel® C608 Launched 2.0 2.0 Không 12 W
Chipset Intel® C606 Launched 2.0 2.0 Không 12 W
Chipset Intel® C604 Launched 2.0 2.0 8 W
Chipset Intel® C602J Launched 2.0 2.0 8 W
Chipset Intel® C602 Launched 2.0 2.0 Không 8 W