Chipset Intel® dòng 5

Tên sản phẩm Tình trạng Bus Speed Phiên bản PCI Express Phiên bản chỉnh sửa USB Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Chipset Intel® Q57 Express Launched 2.0 (2.5 GT/s) 2.0 5.1 W
Chipset di động Intel® QS57 Express Launched 2.0 Không 3.4 W
Chipset di động Intel® QM57 Express Launched 2.0 3.5 W
Chipset Express H57 Intel® Launched 2.0 (2.5 GT/s) 2.0 Không 5.2 W
Chipset Intel® H55 Express Launched 2.0 (2.5 GT/s) 2.0 Không 5.2 W
Chipset Intel® P55 Express Launched 2.0 (2.5 GT/s) 2.0 Không 4.7 W
Chipset di động Intel® HM57 Express Launched 2.0 Không 3.5 W
Chipset di động Intel® PM55 Express Discontinued USB 2.0 Không 3.5 W
Chipset di động Intel® HM55 Express Launched 2.0 3.5 W
Hub I/O Intel® X58 Express Discontinued 1.1 Không 24.1 W
Bộ điều khiển vào/ra Intel® 82801JR Launched USB 2.0 4.5 W
Bộ điều khiển vào/ra Intel® 82801JB Launched USB 2.0 4.5 W
Chipset Intel® NM10 Express Launched 1.0 2.0 2.1 W