Bộ xử lý chuỗi Intel Atom® C

Bộ xử lý chuỗi Intel Atom® C

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Intel Atom® Processor C3308 Launched Q3'17 2 2.10 GHz 1.60 GHz 4 MB 9.5 W
Intel Atom® Processor C3436L Launched Q2'20 4 1.30 GHz 8 MB 10.75 W
Intel Atom® Processor C3558R Launched Q2'20 4 2.40 GHz 8 MB 17 W
Intel Atom® Processor C3336 Launched Q3'18 2 1.50 GHz 4 MB 11 W
Intel Atom® Processor C3758R Launched Q2'20 8 2.40 GHz 16 MB 26 W
Intel Atom® Processor C3338 Launched Q1'17 2 2.20 GHz 1.50 GHz 4 MB 8.5 W
Intel Atom® Processor C3338R Launched Q2'20 2 2.20 GHz 1.80 GHz 4 MB 10.5 W
Intel Atom® Processor C3508 Launched Q3'17 4 1.60 GHz 1.60 GHz 8 MB 11.5 W
Intel Atom® Processor C3538 Launched Q3'17 4 2.10 GHz 2.10 GHz 8 MB 15 W
Intel Atom® Processor C3558 Launched Q3'17 4 2.20 GHz 2.20 GHz 8 MB 16 W
Intel Atom® Processor C3708 Launched Q3'17 8 1.70 GHz 1.70 GHz 16 MB 17 W
Intel Atom® Processor C3750 Launched Q3'17 8 2.40 GHz 2.20 GHz 16 MB 21 W
Intel Atom® Processor C3758 Launched Q3'17 8 2.20 GHz 2.20 GHz 16 MB 25 W
Intel Atom® Processor C3808 Launched Q3'17 12 2.00 GHz 2.00 GHz 12 MB 25 W
Intel Atom® Processor C3850 Launched Q3'17 12 2.40 GHz 2.10 GHz 12 MB 25 W
Intel Atom® Processor C3858 Launched Q3'17 12 2.00 GHz 2.00 GHz 12 MB 25 W
Intel Atom® Processor C3830 Launched Q3'17 12 2.30 GHz 1.90 GHz 12 MB 21.5 W
Intel Atom® Processor C3950 Launched Q3'17 16 2.20 GHz 1.70 GHz 16 MB 24 W
Intel Atom® Processor C3955 Launched Q3'17 16 2.40 GHz 2.10 GHz 16 MB 32 W
Intel Atom® Processor C3958 Launched Q3'17 16 2.00 GHz 2.00 GHz 16 MB 31 W
Bộ xử lý Intel Atom® C2758 Launched Q3'13 8 2.40 GHz 4 MB 20 W
Bộ xử lý Intel Atom® C2738 Launched Q3'13 8 2.40 GHz 4 MB 20 W
Bộ xử lý Intel Atom® C2718 Launched Q3'13 8 2.00 GHz 4 MB 18 W
Bộ xử lý Intel Atom® C2558 Launched Q3'13 4 2.40 GHz 2 MB 15 W
Bộ xử lý Intel Atom® C2538 Launched Q3'13 4 2.40 GHz 2 MB 15 W
Bộ xử lý Intel Atom® C2518 Launched Q3'13 4 1.70 GHz 2 MB 13 W
Bộ xử lý Intel Atom® C2508 Launched Q2'14 4 1.25 GHz 2 MB 9.5 W
Bộ xử lý Intel Atom® C2358 Launched Q3'13 2 2.00 GHz 1.70 GHz 1 MB 7 W
Bộ xử lý Intel Atom® C2338 Launched Q3'13 2 2.00 GHz 1.70 GHz 1 MB 7 W
Bộ xử lý Intel Atom® C2308 Launched Q2'14 2 1.25 GHz 1 MB 6 W
Bộ xử lý Intel Atom® C2750 Launched Q3'13 8 2.60 GHz 2.40 GHz 4 MB 20 W
Bộ xử lý Intel Atom® C2730 Launched Q3'13 8 2.40 GHz 1.70 GHz 4 MB 12 W
Bộ xử lý Intel Atom® C2550 Launched Q3'13 4 2.60 GHz 2.40 GHz 2 MB 14 W
Bộ xử lý Intel Atom® C2530 Launched Q3'13 4 2.40 GHz 1.70 GHz 2 MB 9 W
Intel Atom® Processor C2516 Launched Q3'17 4 1.40 GHz 2 MB 10 W
Bộ xử lý Intel Atom® C2350 Launched Q3'13 2 2.00 GHz 1.70 GHz 1 MB 6 W
Intel Atom® Processor C2316 Launched Q3'17 2 1.50 GHz 1 MB 7 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.