Dòng sản phẩm Không dây Intel®

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
ĐÃ CHỨNG NHẬN Wi-Fi*
Tốc độ tối đa
WifiBandwith
Luồng TX/RX
Discontinued Q1'11 802.11bgn 300 Mbps 1x2
Discontinued Q2'08 802.11 a/g/n 150Mbps Tx/300 Mbps Rx 1x2
Discontinued Q2'08 802.11 a/g/n 450 Mbps 3x3
Discontinued 2011 802.11a/g/n 300 Mbps 2x2
Discontinued 2011 802.11a/g/n 300 Mbps 2x2
Discontinued 2011 802.11a/b/g/n 300 Mbps 2x2
Discontinued 2011 802.11a/g/n 300 Mbps 2x2
Discontinued 2012 802.11 a/b/g/n 300 Mbps 2x2
Discontinued 2011 802.11a/g/n 450 Mbps 3x3
Discontinued 2011 802.11b/g/n 150 Mbps Tx/300 Mbps Rx 1x2
Discontinued 2011 802.11b/g/n 150 Mbps 1x1
Discontinued 2011 802.11b/g/n 300 Mbps RX/150 Mbps TX 1x2
Discontinued 2012 802.11 b/g/n 150 Mbps 1x1
Discontinued 2011 802.11b/g/n 150 Mbps 1x1
Discontinued 2012 802.11 b/g/n 150 Mbps 1x1
Discontinued 2012 802.11 b/g/n 300 Mbps 2x2
Discontinued 2012 802.11 b/g/n 300 Mbps 2x2