Dòng sản phẩm Không dây Intel®

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành ĐÃ CHỨNG NHẬN Wi-Fi* Tốc độ tối đa Băng tần Luồng TX/RX So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Centrino® Wireless-N 1000, Một băng tần Discontinued Q1'11 802.11bgn 300 Mbps 2.4GHz 1x2
Intel® WiMAX/WiFi Link 5150 Discontinued Q2'08 802.11 a/g/n 150Mbps Tx/300 Mbps Rx 2.4 GHz/5GHz 1x2
Intel® WiMAX/WiFi Link 5350 Discontinued Q2'08 802.11 a/g/n 450 Mbps 2.4 GHz/5GHz 3x3
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250, Băng tần Kép Discontinued 2011 802.11a/g/n 300 Mbps 2.4 GHz/5 Ghz 2x2
Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Băng tần Kép Discontinued 2011 802.11a/g/n 300 Mbps 2.4 GHz/5 Ghz 2x2
Intel® Centrino® Advanced-N 6205, Băng tần Kép Discontinued 2011 802.11a/b/g/n 300 Mbps 2.4 GHz/5 Ghz 2x2
Intel® Centrino® Advanced-N 6230, Băng tần Kép Discontinued 2011 802.11a/g/n 300 Mbps 2.4 GHz/5 Ghz 2x2
Intel® Centrino® Advanced-N 6235, Băng tần Kép Discontinued 2012 802.11 a/b/g/n 300 Mbps 2.4 GHz/ 5GHz 2x2
Intel® Centrino® Ultimate-N 6300, Băng tần Kép Discontinued 2011 802.11a/g/n 450 Mbps 2.4 GHz/5 Ghz 3x3
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150, Một băng tần Discontinued 2011 802.11b/g/n 150 Mbps Tx/300 Mbps Rx 2.4 GHz 1x2
Intel® Centrino® Wireless-N 100, Một băng tần Discontinued 2011 802.11b/g/n 150 Mbps 2.4 GHz 1x1
Intel® Centrino® Wireless-N 1030, Một băng tần Discontinued 2011 802.11b/g/n 300 Mbps RX/150 Mbps TX 2.4 GHz 1x2
Intel® Centrino® Wireless-N 105, Một băng tần Discontinued 2012 802.11 b/g/n 150 Mbps 2.4 GHz 1x1
Intel® Centrino® Wireless-N 130, Một băng tần Discontinued 2011 802.11b/g/n 150 Mbps 2.4 GHz 1x1
Intel® Centrino® Wireless-N 135, Một băng tần Discontinued 2012 802.11 b/g/n 150 Mbps 2.4 GHz 1x1
Intel® Centrino® Wireless-N 2200, Một băng tần Discontinued 2012 802.11 b/g/n 300 Mbps 2.4 GHz 2x2
Intel® Centrino® Wireless-N 2230, Một băng tần Discontinued 2012 802.11 b/g/n 300 Mbps 2.4 GHz 2x2