Dòng sản phẩm Không dây Intel® 9000

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành ĐÃ CHỨNG NHẬN Wi-Fi* Tốc độ tối đa Băng tần Luồng TX/RX So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Wireless-AC 9462 Launched Q4'17 802.11ac 433 Mbps 2.4Ghz, 5Ghz 1x1 (Diversity)
Intel® Wireless-AC 9461 Launched Q4'17 802.11ac 433 Mbps 2.4Ghz, 5Ghz 1x1
Bộ công cụ Intel® Wireless-AC 9260 IoT băng tần kép Launched Q4'20 Wi-Fi 5 (802.11ac) 1733Mbps 2.4GHz, 5Ghz 2x2
Intel® Dual Band Wireless-AC 9260 Embedded IoT Kit Launched Q4'20 Wi-Fi 5 (802.11ac) 1733Mbps 2.4GHz, 5Ghz 2x2
Intel® Wireless-AC 9260 Launched Q4'17 802.11ac 1.73Gbps 2.4Ghz, 5Ghz (160Mhz) 2x2
Intel® Wireless-AC 9560 Launched Q4'17 802.11ac 1.73Gbps 2.4Ghz, 5Ghz (160Mhz) 2x2