Intel® Optane™ SSD DC dòng P4800X

Tên sản phẩm Dung lượng Tình trạng Hệ số hình dạng Giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series with Intel® Memory Drive Technology
(1.5TB, 1/2 Height PCIe x4, 3D XPoint™)
1.5 TB Launched HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series with Intel® Memory Drive Technology
(1.5TB, 2.5in PCIe x4, 3D XPoint™)
1.5 TB Launched U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series with Intel® Memory Drive Technology
(750GB, 1/2 Height PCIe x4, 3D XPoint™)
750 GB Launched HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series with Intel® Memory Drive Technology
(750GB, 2.5in PCIe x4, 3D XPoint™)
750 GB Launched U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series with Intel® Memory Drive Technology
(375GB, 1/2 Height PCIe x4, 3D XPoint™)
375 GB Launched HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series with Intel® Memory Drive Technology
(375GB, 2.5in PCIe x4, 3D XPoint™)
375 GB Launched U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series
(1.5TB, 1/2 Height PCIe x4, 3D XPoint™)
1.5 TB Launched HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series
(1.5TB, 2.5in PCIe x4, 3D XPoint™)
1.5 TB Launched U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series
(750GB, 1/2 Height PCIe x4, 3D XPoint™)
750 GB Launched HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series
(750GB, 2.5in PCIe x4, 3D XPoint™)
750 GB Launched U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® Optane™ DC P4800X
(375GB, 1/2 Height PCIe x4, 3D XPoint™)
375 GB Launched HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series
(375GB, 2.5in PCIe x4, 3D XPoint™)
375 GB Launched U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.