Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng E3 v6

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1285 v6 Launched Q3'17 4 4.50 GHz 4.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Intel® Xeon® Processor E3-1501L v6 Launched Q2'17 4 2.90 GHz 2.10 GHz 6 MB
Intel® Xeon® Processor E3-1501M v6 Launched Q2'17 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1220 v6 Launched Q1'17 4 3.50 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1225 v6 Launched Q1'17 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1230 v6 Launched Q1'17 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1240 v6 Launched Q1'17 4 4.10 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1245 v6 Launched Q1'17 4 4.10 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1270 v6 Launched Q1'17 4 4.20 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1275 v6 Launched Q1'17 4 4.20 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1280 v6 Launched Q1'17 4 4.20 GHz 3.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Intel® Xeon® Processor E3-1505L v6 Launched Q1'17 4 3.00 GHz 2.20 GHz 8 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1505M v6 Launched Q1'17 4 4.00 GHz 3.00 GHz 8 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1535M v6 Launched Q1'17 4 4.20 GHz 3.10 GHz 8 MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.