Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng E3 v6

Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng E3 v6

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1535M v6 Launched Q1'17 4 4.20 GHz 3.10 GHz 8 MB 45 W Đồ họa HD Intel® P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1505M v6 Launched Q1'17 4 4.00 GHz 3.00 GHz 8 MB 45 W Đồ họa HD Intel® P630
Intel® Xeon® Processor E3-1505L v6 Launched Q1'17 4 3.00 GHz 2.20 GHz 8 MB 25 W Đồ họa HD Intel® P630
Intel® Xeon® Processor E3-1501L v6 Launched Q2'17 4 2.90 GHz 2.10 GHz 6 MB 25 W Đồ họa HD Intel® P630
Intel® Xeon® Processor E3-1501M v6 Launched Q2'17 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB 45 W Đồ họa HD Intel® P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1285 v6 Launched Q3'17 4 4.50 GHz 4.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 79 W Đồ họa HD Intel® P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1280 v6 Launched Q1'17 4 4.20 GHz 3.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 72 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1275 v6 Launched Q1'17 4 4.20 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 73 W Đồ họa HD Intel® P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1270 v6 Launched Q1'17 4 4.20 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 72 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1245 v6 Launched Q1'17 4 4.10 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 73 W Đồ họa HD Intel® P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1240 v6 Launched Q1'17 4 4.10 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 72 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1230 v6 Launched Q1'17 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 72 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1225 v6 Launched Q1'17 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 73 W Đồ họa HD Intel® P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1220 v6 Launched Q1'17 4 3.50 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 72 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.