Khối trung tâm dữ liệu Intel® cho HPC (Intel® DCB cho HPC)

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System LNETCNT3Y Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U Rack Socket P
Intel® Server System LNETSLS3Y Q3'18 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U Rack Socket P

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm máy chủ Intel® theo số lượng socket CPU, bộ nhớ tối đa, số cổng, v.v.