Intel® SSD DC dòng P4600

Tên sản phẩm Dung lượng Tình trạng Hệ số hình dạng Giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Intel® SSD DC dòng P4600
(2.0TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
2 TB Discontinued 2.5" 15mm PCIe 3.1 x4, NVMe
Intel® SSD DC P4600 Series
(6.4TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
6.4 TB Discontinued 2.5" 15mm PCIe 3.1 x4, NVMe
Intel® SSD DC dòng P4600
(4.0TB, 1/2 Height PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
4 TB Discontinued HHHL (CEM3.0) PCIe 3.1 x4, NVMe
Intel® SSD DC dòng P4600
(2.0TB, 1/2 Height PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
2 TB Discontinued HHHL (CEM3.0) PCIe 3.1 x4, NVMe
Intel® SSD DC dòng P4600
(3.2TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
3.2 TB Discontinued U.2 15mm PCIe 3.1 x4, NVMe
Intel® SSD DC dòng P4600
(1.6TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
1.6 TB Discontinued 2.5" 15mm PCIe 3.1 x4, NVMe

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.