Intel® SSD DC dòng P4500

Tên sản phẩm Dung lượng Tình trạng Hệ số hình dạng Giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Intel® SSD DC P4500 Series
(8.0TB, Ruler PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
8 TB Discontinued Ruler PCIe 3.1 x4, NVMe
Intel® SSD DC P4500 Series
(4.0TB, Ruler PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
4 TB Discontinued Ruler PCIe 3.1 x4, NVMe
Intel® SSD DC dòng P4500
(4.0TB, 1/2 Height PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
4 TB Discontinued HHHL (CEM3.0) PCIe 3.1 x4, NVMe
Intel® SSD DC P4500 Series
(8.0TB, 1/2 Height PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
8 TB Discontinued HHHL (CEM3.0) PCIe 3.1 x4, NVMe
Intel® SSD DC dòng P4500
(4.0TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
4 TB Discontinued 2.5" 15mm PCIe 3.1 x4, NVMe
Intel® SSD DC dòng P4500
(1.0TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
1 TB Discontinued 2.5" 15mm PCIe 3.1 x4, NVMe
Intel® SSD DC dòng P4500
(2.0TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
2 TB Discontinued 2.5" 15mm PCIe 3.1 x4, NVMe

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.