Bộ điều khiển Ethernet Intel® XXV710

Tên sản phẩm
CablingDescription
MaxTDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Loại hệ thống giao diện
Single 25/10/1GbE PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Dual 25/10/1GbE PCIe v3.0 (8.0 GT/s)