Bộ điều khiển Ethernet Intel® XXV710

Tên sản phẩm
Tình trạng
CablingDescription
MaxTDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Discontinued Single 25/10/1GbE
Launched Dual 25/10/1GbE