Intel® Ethernet Controller XXV710 Series

Tên sản phẩm Tình trạng Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng Loại hệ thống giao diện Hỗ trợ khung Jumbo So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Ethernet Controller XXV710-AM1 Launched Single 25/10/1GbE PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Intel® Ethernet Controller XXV710-AM2 Launched Dual 25/10/1GbE PCIe v3.0 (8.0 GT/s)