Bộ xử lý chuỗi Intel Atom® E

Bộ xử lý chuỗi Intel Atom® E

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel Atom® E3845 Launched Q4'13 4 1.91 GHz 2 MB L2 Cache 10 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® E3827 Launched Q4'13 2 1.75 GHz 1 MB L2 Cache 8 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® E3826 Launched Q4'13 2 1.46 GHz 1 MB L2 Cache 7 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® E3825 Launched Q4'13 2 1.33 GHz 1 MB L2 Cache 6 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® E3815 Launched Q4'13 1 1.46 GHz 512 KB L2 Cache 5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® E3805 Launched Q4'14 2 1.33 GHz 1 MB L2 Cache 3 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.