Bộ xử lý chuỗi Intel Atom® E

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
ClockSpeedMax
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
Launched Q4'14 2 1.33 GHz 1 MB L2 Cache
Launched Q4'13 1 1.46 GHz 512 KB L2 Cache
Launched Q4'13 2 1.33 GHz 1 MB L2 Cache
Launched Q4'13 2 1.46 GHz 1 MB L2 Cache
Launched Q4'13 2 1.75 GHz 1 MB L2 Cache
Launched Q4'13 4 1.91 GHz 2 MB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.