Bộ xử lý chuỗi Intel Atom® E

Bộ xử lý chuỗi Intel Atom® E

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel Atom® E3825 Launched Q4'13 2 1.33 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® E3845 Launched Q4'13 4 1.91 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® E3815 Launched Q4'13 1 1.46 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® E3826 Launched Q4'13 2 1.46 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® E3827 Launched Q4'13 2 1.75 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® E3805 Launched Q4'14 2 1.33 GHz 1 MB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.