Bộ xử lý chuỗi Intel® Pentium® J

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® J6426 Launched Q1'21 4 2.00 GHz 1.5 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® J4205 Launched Q3'16 4 1.50 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® J3710 Launched Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® J2900 Discontinued Q4'13 4 2.41 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® J2850 Discontinued Q3'13 4 2.41 GHz 2 MB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.