Bộ xử lý chuỗi Intel® Pentium® J

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
ClockSpeedMax
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
Launched Q1'21 4 2.00 GHz 1.5 MB L2 Cache
Launched Q3'16 4 1.50 GHz 2 MB
Launched Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q4'13 4 2.41 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q3'13 4 2.41 GHz 2 MB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.