Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 7

Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 7

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7350K Discontinued Q1'17 2 4.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7320 Discontinued Q1'17 2 4.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7300 Discontinued Q1'17 2 4.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7300T Discontinued Q1'17 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7130U Launched Q2'17 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 620
Intel® Core™ i3-7102E Processor Launched Q1'17 2 2.10 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 630
Intel® Core™ i3-7101E Processor Launched Q1'17 2 3.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 630
Intel® Core™ i3-7101TE Processor Launched Q1'17 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7100T Discontinued Q1'17 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 630
Intel® Core™ i3-7100E Processor Launched Q1'17 2 2.90 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7100 Discontinued Q1'17 2 3.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7167U Launched Q1'17 2 2.80 GHz 3 MB Đồ họa Intel® Iris® Plus 650
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7100U Launched Q3'16 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 620
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7100H Launched Q1'17 2 3.00 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7020U Launched Q2'18 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 620

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.