Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 7

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
ClockSpeedMax
Bộ nhớ đệm
Đồ họa bộ xử lý
Q2'18 2 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 620
Q2'17 2 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 620
Q1'17 2 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 630
Q1'17 2 3 MB Đồ họa HD Intel® 630
Q1'17 2 3 MB Đồ họa HD Intel® 630
Q1'17 2 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 630
Q1'17 2 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 630
Q1'17 2 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 630
Q1'17 2 3 MB Đồ họa HD Intel® 630
Q1'17 2 3 MB Đồ họa Intel® Iris® Plus 650
Q1'17 2 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 630
Q1'17 2 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 630
Q1'17 2 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 630
Q1'17 2 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 630
Q3'16 2 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 620

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.