Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 7

Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 7

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7920HQ Launched Q1'17 4 4.10 GHz 3.10 GHz 8 MB 45 W Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7820HQ Launched Q1'17 4 3.90 GHz 2.90 GHz 8 MB 45 W Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7820HK Launched Q1'17 4 3.90 GHz 2.90 GHz 8 MB 45 W Đồ họa HD Intel® 630
Intel® Core™ i7-7820EQ Processor Launched Q1'17 4 3.70 GHz 3.00 GHz 8 MB 45 W Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7700HQ Launched Q1'17 4 3.80 GHz 2.80 GHz 6 MB 45 W Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7700 Launched Q1'17 4 4.20 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7700K Discontinued Q1'17 4 4.50 GHz 4.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 91 W Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7700T Launched Q1'17 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7660U Launched Q1'17 2 4.00 GHz 2.50 GHz 4 MB 15 W Đồ họa Intel® Iris® Plus 640
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7600U Launched Q1'17 2 3.90 GHz 2.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® 620
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7567U Launched Q1'17 2 4.00 GHz 3.50 GHz 4 MB 28 W Đồ họa Intel® Iris® Plus 650
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7560U Launched Q1'17 2 3.80 GHz 2.40 GHz 4 MB 15 W Đồ họa Intel® Iris® Plus 640
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7500U Launched Q3'16 2 3.50 GHz 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® 620
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7Y75 Launched Q3'16 2 3.60 GHz 1.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 4.5 W Đồ họa HD Intel® 615

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.