Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 7

Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 7

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7560U Launched Q1'17 2 3.80 GHz 2.40 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7567U Launched Q1'17 2 4.00 GHz 3.50 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7600U Launched Q1'17 2 3.90 GHz 2.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7660U Launched Q1'17 2 4.00 GHz 2.50 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7700 Launched Q1'17 4 4.20 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7700HQ Launched Q1'17 4 3.80 GHz 2.80 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7700K Discontinued Q1'17 4 4.50 GHz 4.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7700T Launched Q1'17 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i7-7820EQ Processor Launched Q1'17 4 3.70 GHz 3.00 GHz 8 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7820HK Launched Q1'17 4 3.90 GHz 2.90 GHz 8 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7820HQ Launched Q1'17 4 3.90 GHz 2.90 GHz 8 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7920HQ Launched Q1'17 4 4.10 GHz 3.10 GHz 8 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7500U Launched Q3'16 2 3.50 GHz 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7Y75 Launched Q3'16 2 3.60 GHz 1.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.