Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 7

Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 7

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7600K Discontinued Q1'17 4 4.20 GHz 3.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7600T Discontinued Q1'17 4 3.70 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7600 Discontinued Q1'17 4 4.10 GHz 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7500 Launched Q1'17 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7500T Launched Q1'17 4 3.30 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 630
Intel® Core™ i5-7442EQ Processor Launched Q1'17 4 2.90 GHz 2.10 GHz 6 MB Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7440HQ Launched Q1'17 4 3.80 GHz 2.80 GHz 6 MB Đồ họa HD Intel® 630
Intel® Core™ i5-7440EQ Processor Launched Q1'17 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7400T Discontinued Q1'17 4 3.00 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7400 Discontinued Q1'17 4 3.50 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7360U Launched Q1'17 2 3.60 GHz 2.30 GHz 4 MB Đồ họa Intel® Iris® Plus 640
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7300U Launched Q1'17 2 3.50 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 620
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7300HQ Launched Q1'17 4 3.50 GHz 2.50 GHz 6 MB Đồ họa HD Intel® 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7287U Launched Q1'17 2 3.70 GHz 3.30 GHz 4 MB Đồ họa Intel® Iris® Plus 650
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7267U Launched Q1'17 2 3.50 GHz 3.10 GHz 4 MB Đồ họa Intel® Iris® Plus 650
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7260U Launched Q1'17 2 3.40 GHz 2.20 GHz 4 MB Đồ họa Intel® Iris® Plus 640
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7200U Launched Q3'16 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 620
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7Y54 Launched Q3'16 2 3.20 GHz 1.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 615
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7Y57 Launched Q1'17 2 3.30 GHz 1.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 615

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.