Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 7

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Bộ nhớ đệm
Tên GPU
Q1'17 2 3.40 GHz 4 MB Intel® Iris® Plus Graphics 640
Q1'17 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Iris® Plus Graphics 650
Q1'17 2 3.70 GHz 4 MB Intel® Iris® Plus Graphics 650
Q1'17 4 3.50 GHz 6 MB Intel® HD Graphics 630
Q1'17 2 3.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 620
Q1'17 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Iris® Plus Graphics 640
Q1'17 4 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 630
Q1'17 4 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 630
Q1'17 4 3.60 GHz 6 MB Intel® HD Graphics 630
Q1'17 4 3.80 GHz 6 MB Intel® HD Graphics 630
Q1'17 4 2.90 GHz 6 MB Intel® HD Graphics 630
Q1'17 4 3.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 630
Q1'17 4 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 630
Q1'17 4 4.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 630
Q1'17 4 4.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 630
Q1'17 4 3.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 630
Q1'17 2 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 615
Q3'16 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 620
Q3'16 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 615

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.