Bộ xử lý Intel® Core™ m thế hệ thứ 7

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ m3-7Y32 Launched Q2'17 2 3.00 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ m3-7Y30 Launched Q3'16 2 2.60 GHz 1.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.