Bộ xử lý Intel® Core™ m thế hệ thứ 7

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Bộ nhớ đệm
Đồ họa bộ xử lý
Discontinued Q2'17 2 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 615
Discontinued Q3'16 2 2.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 615

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.