Dòng hệ thống máy chủ Intel® P4000SP

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
SupportedCPUSocket
Q2'16 Discontinued uATX 4U Pedestal