Dòng hệ thống máy chủ Intel® H2000G

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q2'17 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3
Q2'17 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm máy chủ Intel® theo số lượng socket CPU, bộ nhớ tối đa, số cổng, v.v.