Dòng Intel® Wireless Gigabit 11000

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành ĐÃ CHỨNG NHẬN Wi-Fi* Tốc độ tối đa Băng tần Luồng TX/RX So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Wireless Gigabit 11100 VR Launched Q1'18 802.11ad 4.7 Gbps 60 GHz Gigabit
Intel® Wireless Gigabit 11000 Discontinued Q1'16 802.11ad 4.7 Gbps 60 GHz only Gigabit