Intel® SSD E dòng 5400s

Tên sản phẩm Dung lượng Tình trạng Hệ số hình dạng Giao diện Phân đoạn thẳng Có sẵn Tùy chọn nhúng So sánh
Tất cả | Không có
Ổ đĩa thể rắn Intel® E dòng 5400s
(180GB, 2,5 inch SATA 6Gb/giây, 16nm, TLC)
180 GB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng E 5400s
(180GB, M.2 80mm SATA 6Gb/giây, 16nm, TLC)
180 GB Discontinued M.2 22 x 80mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ đĩa thể rắn Intel® E dòng 5400s
(120GB, 2,5 inch SATA 6Gb/giây, 16nm, TLC)
120 GB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng E 5400s
(120GB, M.2 80mm SATA 6Gb/giây, 16nm, TLC)
120 GB Discontinued M.2 22 x 80mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng 5400s
(80GB, 2.5 inch, SATA 6Gb/giây, 16nm, TLC)
80 GB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ đĩa thể rắn Intel® E dòng 5400s
(80GB, M.2 80mm SATA 6Gb/giây, 16nm, TLC)
80 GB Discontinued M.2 22 x 80mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ đĩa thể rắn Intel® E dòng 5400s
(48GB, M.2 80mm SATA 6Gb/giây, 16nm, TLC)
48 GB Discontinued M.2 22 x 80mm SATA 3.0 6Gb/S

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.