Sản phẩm Intel® Wireless Gigabit

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành ĐÃ CHỨNG NHẬN Wi-Fi* Tốc độ tối đa Băng tần Luồng TX/RX So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Wireless-AC ba băng tần 18265 Launched Q1'17 802.11ac/ad 867 Mbs 2.4 Ghz, 5 Ghz 2x2
Intel® Wireless-AC ba băng tần 18260 Discontinued Q1'16 802.11ac/ad 867 Mbps 2.4 GHz, 5 GHz 2x2
Intel® Wireless-AC ba băng tần của 17265 Discontinued Q4'15 802.11ac/ad 867 Mbps 2.4 GHz, 5 GHz 2x2
Intel® Wireless Gigabit 11000 Discontinued Q1'16 802.11ad 4.7 Gbps 60 GHz only Gigabit
Intel® Wireless Gigabit 11100 VR Launched Q1'18 802.11ad 4.7 Gbps 60 GHz Gigabit
Intel® Wireless Gigabit Sink W13100 Discontinued Q4'15 802.11ad multi-Gbps IO Gigabit Gigabit
Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR Launched Q2'18 802.11ad 4.62 Gb/s 60 GHz Gigabit
Intel® Wireless Gigabit Antenna-M M100042 Launched Q2'15 802.11ad
Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10101R Launched Q1'17 802.11ad