Bộ xử lý Intel® Core™ m thế hệ thứ 6

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
Discontinued Q3'15 2 2.20 GHz 900 MHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'15 2 2.70 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'15 2 2.80 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'15 2 3.10 GHz 1.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.