Bộ xử lý Intel® Core™ m thế hệ thứ 6

Bộ xử lý Intel® Core™ m thế hệ thứ 6

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ m5-6Y57 Discontinued Q3'15 2 2.80 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ m3-6Y30 Discontinued Q3'15 2 2.20 GHz 900 MHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ m7-6Y75 Discontinued Q3'15 2 3.10 GHz 1.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ m5-6Y54 Discontinued Q3'15 2 2.70 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.