Bộ xử lý Intel® Core™ m thế hệ thứ 6

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Bộ nhớ đệm
Đồ họa bộ xử lý
Discontinued Q3'15 2 2.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 515
Discontinued Q3'15 2 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 515
Discontinued Q3'15 2 2.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 515
Discontinued Q3'15 2 3.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 515

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.