Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng E7 v4

Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng E7 v4

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8894 v4 Launched Q1'17 24 3.40 GHz 2.40 GHz 60 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4809 v4 Launched Q2'16 8 2.10 GHz 20 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4820 v4 Launched Q2'16 10 2.00 GHz 25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4830 v4 Launched Q2'16 14 2.80 GHz 2.00 GHz 35 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4850 v4 Launched Q2'16 16 2.80 GHz 2.10 GHz 40 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8860 v4 Launched Q2'16 18 3.20 GHz 2.20 GHz 45 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8867 v4 Launched Q2'16 18 3.30 GHz 2.40 GHz 45 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8870 v4 Launched Q2'16 20 3.00 GHz 2.10 GHz 50 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8880 v4 Launched Q2'16 22 3.30 GHz 2.20 GHz 55 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8890 v4 Launched Q2'16 24 3.40 GHz 2.20 GHz 60 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8891 v4 Launched Q2'16 10 3.50 GHz 2.80 GHz 60 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8893 v4 Launched Q2'16 4 3.50 GHz 3.20 GHz 60 MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.