Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC S3520

Tên sản phẩm Dung lượng Tình trạng Hệ số hình dạng Giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3520
(150GB, M.2 80mm SATA 6Gb/giây, 3D1, MLC)
150 GB Discontinued M.2 22 x 80mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3520
(240GB, M.2 80mm SATA 6Gb/giây, 3D1, MLC)
240 GB Discontinued M.2 22 x 80mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3520
(480GB, M.2 80mm SATA 6Gb/giây, 3D1, MLC)
480 GB Discontinued M.2 22 x 80mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3520
(760GB, M.2 80mm SATA 6Gb/giây, 3D1, MLC)
760 GB Discontinued M.2 22 x 80mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3520
(1,2TB, 2,5 inch SATA 6Gb/giây, 3D1, MLC)
1.2 TB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ Đĩa Thể Rắn Intel® DC Dòng S3520
(1,6TB, SATA 6Gb/giây 2,5 inch, 3D1, MLC)
1.6 TB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3520
(150GB, 2,5 inch SATA 6Gb/giây, 3D1, MLC)
150 GB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3520
(240GB, 2,5 inch SATA 6Gb/giây, 3D1, MLC)
240 GB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ Đĩa Thể Rắn Intel® DC Dòng S3520
(480GB, SATA 6Gb/giây 2,5 inch, 3D1, MLC)
480 GB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3520
(800GB, 2,5 inch SATA 6Gb/giây, 3D1, MLC)
800 GB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ Đĩa Thể Rắn Intel® DC Dòng S3520
(960GB, SATA 6Gb/giây 2,5 inch, 3D1, MLC)
960 GB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng S3520
(960GB, M.2 80mm SATA 6Gb/giây, 3D1, MLC)
960 GB Discontinued M.2 22 x 80mm SATA 3.0 6Gb/S

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.