Dòng sản phẩm Intel® Xeon Phi™ x200

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi TDP Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Xeon Phi™ Processor 7290F Discontinued Q4'16 72 260 W
Intel® Xeon Phi™ Processor 7290 Discontinued Q4'16 72 245 W
Bộ xử lý Intel® Xeon Phi™ 7250F Discontinued Q4'16 68 230 W
Bộ xử lý Intel® Xeon Phi™ 7250 Discontinued Q2'16 68 215 W
Bộ xử lý Intel® Xeon Phi™ 7230F Discontinued Q4'16 64 230 W
Bộ xử lý Intel® Xeon Phi™ 7230 Discontinued Q2'16 64 215 W
Bộ xử lý Intel® Xeon Phi™ 7210F Discontinued Q4'16 64 230 W
Bộ xử lý Intel® Xeon Phi™ 7210 Discontinued Q2'16 64 215 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.