Bộ điều khiển đa máy chủ Ethernet Intel® dòng FM10000

Tên sản phẩm
CablingDescription
TDP
NumPorts
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Loại hệ thống giao diện
17.5 W 100/25/10/1GbE PCIe Gen3
40 W 100/25/10/1GbE PCIe Gen3