Bộ điều khiển đa máy chủ Ethernet Intel® dòng FM10000

Tên sản phẩm
Tình trạng
CablingDescription
TDP
NumPorts
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Discontinued 17.5 W 100/25/10/1GbE
Discontinued 40 W 100/25/10/1GbE