Bộ điều khiển đa máy chủ Ethernet Intel® dòng FM10000

Tên sản phẩm Tình trạng Loại cáp TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Loại hệ thống giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển đa máy chủ Ethernet Intel® FM10420 Launched 17.5 W PCIe Gen3
Bộ điều khiển đa máy chủ Ethernet Intel® FM10840 Launched 40 W PCIe Gen3