Cáp quang chủ động Intel® Omni-Path

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Cấu hình cổng Số cổng bên ngoài Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Omni-Path Cable Active Optical Cable DD-QSFP 3.0M Launched Q2'18 Dual 100Gbps
Intel® Omni-Path Cable Active Optical Cable DD-QSFP 5.0M Launched Q2'18 Dual 100Gbps
Intel® Omni-Path Cable Active Optical Cable DD-QSFP 10.0M Launched Q2'18 Dual 100Gbps
Intel® Omni-Path Cable Active Optical Cable DD-QSFP 15.0M Launched Q2'18 Dual 100Gbps
Intel® Omni-Path Cable Active Optical Cable DD-QSFP 20.0M Launched Q2'18 Dual 100Gbps
Intel® Omni-Path Cable Active Optical Cable DD-QSFP 30.0M Launched Q2'18 Dual 100Gbps
Intel® Omni-Path Cable Active Optical Cable DD-QSFP 50.0M Launched Q2'18 Dual 100Gbps
Intel® Omni-Path Cable Active Optical Cable DD-QSFP 100.0M Launched Q2'18 Dual 100Gbps
Cáp quang chủ động Intel® Omni-Path Cable QSFP-QSFP 3.0M Launched Q4'15 100Gbps
Cáp quang chủ động Intel® Omni-Path Cable QSFP-QSFP 5.0M Launched Q4'15 100Gbps
Cáp quang chủ động Intel® Omni-Path Cable QSFP-QSFP 10.0M Launched Q4'15 100Gbps
Cáp quang chủ động Intel® Omni-Path Cable QSFP-QSFP 15.0M Launched Q4'15 100Gbps
Cáp quang chủ động Intel® Omni-Path Cable QSFP-QSFP 20.0M Launched Q4'15 100Gbps
Cáp quang chủ động Intel® Omni-Path Cable QSFP-QSFP 30.0M Launched Q4'15 100Gbps
Cáp quang chủ động Intel® Omni-Path Cable QSFP-QSFP 50.0M Launched Q4'15 100Gbps
Cáp quang chủ động Intel® Omni-Path Cable QSFP-QSFP 100.0M Launched Q4'15 100Gbps