Thiết bị chuyển mạch Intel® Omni-Path Director Class dòng 100

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Cấu hình cổng Số cổng bên ngoài Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng So sánh
Tất cả | Không có
Thiết bị chuyển mạch Intel® Omni-Path Director Class dòng 100 cơ sở 6 khe 1MM Launched Q4'15 288 100Gbps
Thiết bị chuyển mạch Intel® Omni-Path Director Class dòng 100 cơ sở 24 khe 1MM Launched Q4'15 1152 100Gbps