Bộ xử lý chuỗi Intel® Pentium® D

Bộ xử lý chuỗi Intel® Pentium® D

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® D1519 Launched Q2'16 4 2.10 GHz 1.50 GHz 6 MB 25 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® D1517 Launched Q4'15 4 2.20 GHz 1.60 GHz 6 MB 25 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® D1509 Launched Q4'15 2 1.50 GHz 3 MB 19 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® D1508 Launched Q4'15 2 2.60 GHz 2.20 GHz 3 MB 25 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® D1507 Launched Q4'15 2 1.20 GHz 3 MB 20 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.