Bộ xử lý chuỗi Intel® Pentium® D

Bộ xử lý chuỗi Intel® Pentium® D

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® D1519 Launched Q2'16 4 2.10 GHz 1.50 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® D1507 Launched Q4'15 2 1.20 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® D1508 Launched Q4'15 2 2.60 GHz 2.20 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® D1509 Launched Q4'15 2 1.50 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® D1517 Launched Q4'15 4 2.20 GHz 1.60 GHz 6 MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.