Bộ xử lý chuỗi Intel® Pentium® D

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q2'16 4 2.10 GHz 1.50 GHz 6 MB 25 W
Q4'15 2 1.20 GHz 3 MB 20 W
Q4'15 2 2.60 GHz 2.20 GHz 3 MB 25 W
Q4'15 2 1.50 GHz 3 MB 19 W
Q4'15 4 2.20 GHz 1.60 GHz 6 MB 25 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.