Bộ xử lý chuỗi Intel® Celeron® G

Bộ xử lý chuỗi Intel® Celeron® G

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Celeron® Processor G4950 Launched Q2'19 2 3.30 GHz 2 MB SmartCache Intel® UHD Graphics 610
Intel® Celeron® Processor G4930T Launched Q2'19 2 3.00 GHz 2 MB SmartCache Intel® UHD Graphics 610
Intel® Celeron® Processor G4930 Launched Q2'19 2 3.20 GHz 2 MB SmartCache Intel® UHD Graphics 610
Intel® Celeron® G4920 Processor Launched Q2'18 2 3.20 GHz 2 MB SmartCache Intel® UHD Graphics 610
Intel® Celeron® G4900T Processor Launched Q2'18 2 2.90 GHz 2 MB SmartCache Intel® UHD Graphics 610
Intel® Celeron® G4900 Processor Launched Q2'18 2 3.10 GHz 2 MB SmartCache Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3950 Launched Q1'17 2 3.00 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3930TE Launched Q2'17 2 2.70 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3930T Launched Q1'17 2 2.70 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3930E Launched Q2'17 2 2.90 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3930 Launched Q1'17 2 2.90 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3920 Launched Q4'15 2 2.90 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3902E Launched Q1'16 2 1.60 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3900TE Launched Q4'15 2 2.30 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3900E Launched Q1'16 2 2.40 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3900T Launched Q4'15 2 2.60 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3900 Launched Q4'15 2 2.80 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1850 Discontinued Q2'14 2 2.90 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1840T Discontinued Q2'14 2 2.50 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1840 Discontinued Q2'14 2 2.80 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1830 Discontinued Q1'14 2 2.80 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1820TE Launched Q1'14 2 2.20 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1820T Discontinued Q1'14 2 2.40 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1630 Discontinued Q3'13 2 2.80 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1820 Launched Q1'14 2 2.70 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1620T Launched Q3'13 2 2.40 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1620 Launched Q1'13 2 2.70 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1610T Launched Q1'13 2 2.30 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1610 Launched Q1'13 2 2.60 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.