Bộ xử lý chuỗi Intel® Celeron® G

Bộ xử lý chuỗi Intel® Celeron® G

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Celeron® G5925 Launched Q3'20 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G5920 Launched Q2'20 2 3.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G5905T Launched Q3'20 2 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G5905 Launched Q3'20 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Intel® Celeron® Processor G5900TE Launched Q2'20 2 3.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G5900T Launched Q2'20 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Intel® Celeron® Processor G5900E Launched Q2'20 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G5900 Launched Q2'20 2 3.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G4950 Launched Q2'19 2 3.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G4932E Launched Q2'19 2 1.90 GHz 1.90 GHz 2 MB Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G4930T Launched Q2'19 2 3.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G4930E Launched Q2'19 2 2.40 GHz 2.40 GHz 2 MB Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G4930 Launched Q2'19 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G4920 Launched Q2'18 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G4900T Launched Q2'18 2 2.90 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G4900 Launched Q2'18 2 3.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3950 Discontinued Q1'17 2 3.00 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3930TE Launched Q2'17 2 2.70 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3930T Discontinued Q1'17 2 2.70 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3930E Launched Q2'17 2 2.90 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3930 Discontinued Q1'17 2 2.90 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3920 Discontinued Q4'15 2 2.90 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3902E Launched Q1'16 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3900TE Launched Q4'15 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3900E Launched Q1'16 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3900T Discontinued Q4'15 2 2.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3900 Launched Q4'15 2 2.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1850 Discontinued Q2'14 2 2.90 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1840T Discontinued Q2'14 2 2.50 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1840 Discontinued Q2'14 2 2.80 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1830 Discontinued Q1'14 2 2.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1820TE Launched Q1'14 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1820T Discontinued Q1'14 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1630 Discontinued Q3'13 2 2.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1820 Launched Q1'14 2 2.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1620T Launched Q3'13 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1620 Launched Q1'13 2 2.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1610T Launched Q1'13 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1610 Launched Q1'13 2 2.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.