Intel® Wireless-AC ba băng tần dòng 18000

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
ĐÃ CHỨNG NHẬN Wi-Fi*
Tốc độ tối đa
WifiBandwith
Luồng TX/RX
Discontinued Q1'17 802.11ac/ad 867 Mbs 2x2
Discontinued Q1'16 802.11ac/ad 867 Mbps 2x2