Dòng sản phẩm Intel® Không dây 8000

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
ĐÃ CHỨNG NHẬN Wi-Fi*
Tốc độ tối đa
WifiBandwith
Luồng TX/RX
Q3'17 Wi-Fi 5 (802.11ac) 867 Mbps 2x2
Q1'16 Wi-Fi 5 (802.11ac) 867 Mbps 2x2
Q3'15 Wi-Fi 5 (802.11ac) 867 Mbps 2x2