Bộ xử lý chuỗi Intel® Pentium® 4000

Bộ xử lý chuỗi Intel® Pentium® 4000

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4405Y Launched Q3'15 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 6 W Đồ họa HD Intel® 515
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4405U Launched Q3'15 2 2.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® 510

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.