Bộ xử lý chuỗi Intel® Pentium® 4000

Bộ xử lý chuỗi Intel® Pentium® 4000

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4405U Discontinued Q3'15 2 2.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4405Y Discontinued Q3'15 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.