Bộ xử lý chuỗi Intel® Pentium® 4000

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
ClockSpeedMax
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q3'15 2 2.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q3'15 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 6 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.