Dòng bo mạch máy chủ Intel® S1200SP

Tên sản phẩm
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
TDP
Discontinued uATX Rack or Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W
Discontinued uATX Rack LGA 1151 Socket H4 80 W
Discontinued uATX Rack or Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W
Discontinued uATX Rack LGA 1151 Socket H4 80 W
Discontinued uATX Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W
Discontinued uATX Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W