Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P3520

Tên sản phẩm Dung lượng Tình trạng Hệ số hình dạng Giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng P3520
(1,2TB, 1/2 chiều cao PCIe 3.0 x4, 3D1, MLC)
1.2 TB Discontinued HHHL (CEM2.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng P3520
(1,2TB, 2,5in PCIe 3.0 x4, 3D1, MLC)
1.2 TB Discontinued 2.5" 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng P3520
(2,0TB, 1/2 chiều cao PCIe 3.0 x4, 3D1, MLC)
2 TB Discontinued HHHL (CEM2.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng P3520
(2,0TB, 2,5in PCIe 3.0 x4, 3D1, MLC)
2 TB Discontinued 2.5" 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ Đĩa Thể Rắn Intel® DC Dòng P3520
(450GB, PCIe 3.0 x4 2,5 inch, 3D1, MLC)
450 GB Discontinued 2.5" 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.