Intel® SSD DC dòng D3600

Intel® SSD DC dòng D3600

Tên sản phẩm Dung lượng Tình trạng Hệ số hình dạng Giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng D3600
(2,0TB, 2,5in PCIe 3.0 2x2, 20nm, MLC)
2 TB Launched 2.5" 15mm PCIe NVMe 3.0 2x2 dual port
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng D3600
(1,0TB, 2,5in PCIe 3.0 2x2, 20nm, MLC)
1 TB Launched 2.5" 15mm PCIe NVMe 3.0 2x2 dual port

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.