Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 6

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
ClockSpeedMax
Bộ nhớ đệm
Tên GPU
Q4'16 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 520
Q3'16 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Graphics 550
Q4'15 2 3 MB Intel® HD Graphics 510
Q4'15 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 530
Q4'15 2 4 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 530
Q4'15 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 530
Q3'15 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 530
Q3'15 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 530
Q3'15 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 530
Q3'15 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 520
Q3'15 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Graphics 550
Q3'15 2 4 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 530
Q3'15 2 4 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 530
Q3'15 2 4 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 530

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.