Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 6

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
ClockSpeedMax
Bộ nhớ đệm
Đồ họa bộ xử lý
Discontinued Q4'16 2 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 520
Discontinued Q3'16 2 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® 550
Discontinued Q4'15 2 3 MB Đồ họa HD Intel® 510
Launched Q4'15 2 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Launched Q4'15 2 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Launched Q4'15 2 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Launched Q3'15 2 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Discontinued Q3'15 2 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Discontinued Q3'15 2 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Launched Q3'15 2 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 520
Discontinued Q3'15 2 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® 550
Discontinued Q3'15 2 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Discontinued Q3'15 2 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Discontinued Q3'15 2 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.