Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 6

Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 6

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6300 Discontinued Q3'15 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6300T Discontinued Q3'15 2 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6320 Discontinued Q3'15 2 3.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™i3-6100E Launched Q4'15 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6100H Launched Q3'15 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6100U Launched Q3'15 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 520
Bộ xử lý Intel® Core™i3-6102E Launched Q4'15 2 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6157U Launched Q3'16 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® 550
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6167U Launched Q3'15 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® 550
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6100 Launched Q3'15 2 3.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6100T Discontinued Q3'15 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6100TE Launched Q4'15 2 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6006U Launched Q4'16 2 2.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 520
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6098P Discontinued Q4'15 2 3.60 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 510

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.