Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 6

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6006U Discontinued Q4'16 2 2.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6157U Discontinued Q3'16 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6098P Discontinued Q4'15 2 3.60 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™i3-6100E Launched Q4'15 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6100TE Launched Q4'15 2 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™i3-6102E Launched Q4'15 2 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6100 Launched Q3'15 2 3.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6100H Discontinued Q3'15 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6100T Discontinued Q3'15 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6100U Launched Q3'15 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6167U Discontinued Q3'15 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6300 Discontinued Q3'15 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6300T Discontinued Q3'15 2 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6320 Discontinued Q3'15 2 3.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.