Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 6

Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 6

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6585R Discontinued Q2'16 4 3.60 GHz 2.80 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6685R Discontinued Q2'16 4 3.80 GHz 3.20 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6350HQ Discontinued Q1'16 4 3.20 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6402P Discontinued Q4'15 4 3.40 GHz 2.80 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6440EQ Launched Q4'15 4 3.40 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6442EQ Launched Q4'15 4 2.70 GHz 1.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6500TE Launched Q4'15 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6200U Discontinued Q3'15 2 2.80 GHz 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6260U Discontinued Q3'15 2 2.90 GHz 1.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6267U Launched Q3'15 2 3.30 GHz 2.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6287U Discontinued Q3'15 2 3.50 GHz 3.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6300HQ Discontinued Q3'15 4 3.20 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6300U Launched Q3'15 2 3.00 GHz 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6360U Discontinued Q3'15 2 3.10 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6400 Discontinued Q3'15 4 3.30 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6400T Discontinued Q3'15 4 2.80 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6440HQ Discontinued Q3'15 4 3.50 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6500 Launched Q3'15 4 3.60 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6500T Discontinued Q3'15 4 3.10 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6600 Discontinued Q3'15 4 3.90 GHz 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6600T Discontinued Q3'15 4 3.50 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6600K Discontinued Q3'15 4 3.90 GHz 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.