Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 6

Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 6

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6600 Discontinued Q3'15 4 3.90 GHz 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6685R Discontinued Q2'16 4 3.80 GHz 3.20 GHz 6 MB Đồ họa Intel® Iris® Pro 580
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6600K Discontinued Q3'15 4 3.90 GHz 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6600T Discontinued Q3'15 4 3.50 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6585R Discontinued Q2'16 4 3.60 GHz 2.80 GHz 6 MB Đồ họa Intel® Iris® Pro 580
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6500 Launched Q3'15 4 3.60 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6500T Discontinued Q3'15 4 3.10 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6500TE Launched Q4'15 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6402P Discontinued Q4'15 4 3.40 GHz 2.80 GHz 6 MB Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6400 Discontinued Q3'15 4 3.30 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6400T Discontinued Q3'15 4 2.80 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6440EQ Launched Q4'15 4 3.40 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6440HQ Launched Q3'15 4 3.50 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6442EQ Launched Q4'15 4 2.70 GHz 1.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6360U Launched Q3'15 2 3.10 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® 540
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6350HQ Launched Q1'16 4 3.20 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Pro 580
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6300HQ Launched Q3'15 4 3.20 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6300U Launched Q3'15 2 3.00 GHz 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 520
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6200U Launched Q3'15 2 2.80 GHz 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 520
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6260U Launched Q3'15 2 2.90 GHz 1.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® 540
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6267U Launched Q3'15 2 3.30 GHz 2.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® 550
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6287U Launched Q3'15 2 3.50 GHz 3.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® 550

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.