Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 6

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lượng lõi vật lý
Tần số turbo tối đa
Bộ nhớ đệm
Tên GPU
Q2'16 4 3.90 GHz 8 MB Intel® Iris® Pro Graphics 580
Q1'16 2 3.40 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Graphics 540
Q1'16 4 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Pro Graphics 580
Q1'16 4 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Pro Graphics 580
Q1'16 4 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Pro Graphics 580
Q4'15 4 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 530
Q4'15 4 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 530
Q4'15 4 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 530
Q3'15 2 3.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 520
Q3'15 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Graphics 540
Q3'15 2 3.40 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 520
Q3'15 2 3.40 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Graphics 540
Q3'15 4 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 530
Q3'15 4 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 530
Q3'15 4 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 530
Q3'15 4 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 530
Q3'15 4 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 530
Q3'15 4 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 530
Q3'15 4 4.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics 530
Q3'15 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Graphics 550

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.