Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 6

Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 6

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6970HQ Launched Q1'16 4 3.70 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Pro 580
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6920HQ Launched Q3'15 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6870HQ Launched Q1'16 4 3.60 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Pro 580
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6822EQ Launched Q4'15 4 2.80 GHz 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6820HQ Launched Q3'15 4 3.60 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6820HK Launched Q3'15 4 3.60 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6820EQ Launched Q4'15 4 3.50 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6785R Discontinued Q2'16 4 3.90 GHz 3.30 GHz 8 MB Đồ họa Intel® Iris® Pro 580
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6700K Discontinued Q3'15 4 4.20 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6700T Launched Q3'15 4 3.60 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6700TE Launched Q4'15 4 3.40 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6700 Launched Q3'15 4 4.00 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6770HQ Launched Q1'16 4 3.50 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Pro 580
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6700HQ Launched Q3'15 4 3.50 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 530
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6660U Launched Q1'16 2 3.40 GHz 2.40 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® 540
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6650U Launched Q3'15 2 3.40 GHz 2.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® 540
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6600U Launched Q3'15 2 3.40 GHz 2.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 520
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6567U Launched Q3'15 2 3.60 GHz 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® 550
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6560U Launched Q3'15 2 3.20 GHz 2.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® 540
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6500U Launched Q3'15 2 3.10 GHz 2.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 520

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.