Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 6

Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 6

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6785R Discontinued Q2'16 4 3.90 GHz 3.30 GHz 8 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6660U Discontinued Q1'16 2 3.40 GHz 2.40 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6770HQ Discontinued Q1'16 4 3.50 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6870HQ Discontinued Q1'16 4 3.60 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6970HQ Discontinued Q1'16 4 3.70 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6700TE Launched Q4'15 4 3.40 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6820EQ Launched Q4'15 4 3.50 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6822EQ Launched Q4'15 4 2.80 GHz 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6500U Discontinued Q3'15 2 3.10 GHz 2.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6560U Discontinued Q3'15 2 3.20 GHz 2.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6600U Launched Q3'15 2 3.40 GHz 2.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6650U Discontinued Q3'15 2 3.40 GHz 2.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6700 Launched Q3'15 4 4.00 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6700HQ Discontinued Q3'15 4 3.50 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6700T Launched Q3'15 4 3.60 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6820HK Discontinued Q3'15 4 3.60 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6820HQ Discontinued Q3'15 4 3.60 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6920HQ Discontinued Q3'15 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6700K Discontinued Q3'15 4 4.20 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6567U Discontinued Q3'15 2 3.60 GHz 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.