Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng E3 v4

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q2'15 4 3.20 GHz 1.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 47 W
Q2'15 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB 35 W
Q2'15 4 3.30 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 47 W
Q2'15 4 3.80 GHz 3.50 GHz 6 MB 95 W
Q2'15 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB 65 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.