Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng E3 v4

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1258L v4 Launched Q2'15 4 3.20 GHz 1.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1265L v4 Discontinued Q2'15 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1278L v4 Launched Q2'15 4 3.30 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1285 v4 Discontinued Q2'15 4 3.80 GHz 3.50 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1285L v4 Discontinued Q2'15 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.