Bộ xử lý chuỗi Intel Atom® X

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Intel Atom® x6425RE Processor Launched Q1'21 4 1.90 GHz 1.5 MB L2 Cache
Intel Atom® x6427FE Processor Launched Q1'21 4 1.90 GHz 1.5 MB L2 Cache
Intel Atom® x6414RE Processor Launched Q1'21 4 1.50 GHz 1.5 MB L2 Cache
Intel Atom® x6212RE Processor Launched Q1'21 2 1.20 GHz 1.5 MB L2 Cache
Intel Atom® x6200FE Processor Launched Q1'21 2 1.00 GHz 1.5 MB
Intel Atom® x6211E Processor Launched Q1'21 2 1.30 GHz 1.5 MB L2 Cache
Intel Atom® x6425E Processor Launched Q1'21 4 2.00 GHz 1.5 MB L2 Cache
Intel Atom® x6413E Processor Launched Q1'21 4 1.50 GHz 1.5 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® x5-Z8500 Launched Q1'15 4 1.44 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel Atom® x7-Z8700 Launched Q1'15 4 1.60 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel Atom® x5-Z8300 Discontinued Q2'15 4 1.44 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel Atom® x3-C3445 Announced Q1'15 4 1.20 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel Atom® x3-C3230RK Discontinued Q1'15 4 1 MB
Bộ xử lý Intel Atom® x3-C3405 Announced Q1'15 4 1.20 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel Atom® x3-C3200RK Discontinued Q1'15 4 1 MB
Bộ xử lý Intel Atom® x5-Z8330 Launched Q1'16 4 1.44 GHz 2 MB L2 Cache
Intel Atom® x5-E8000 Processor Launched Q1'16 4 1.04 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel Atom® x5-Z8550 Launched Q1'16 4 1.44 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel Atom® x5-Z8350 Launched Q1'16 4 1.44 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel Atom® x7-Z8750 Launched Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel Atom® x3-C3235RK Launched Q4'15 4 1 MB
Bộ xử lý Intel Atom® x3-C3205RK Discontinued Q4'16 4 1 MB
Bộ xử lý Intel Atom® x5-E3940 Launched Q4'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® x5-E3930 Launched Q4'16 2 1.30 GHz 2 MB L2 Cache
Intel Atom® x7-E3950 Processor Launched Q4'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® x3-C3265RK Discontinued Q4'16 4 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® x3-C3295RK Launched Q4'16 4 1 MB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.