Bộ xử lý chuỗi Intel Atom® X

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q2'24 2 3.2 GHz 6 MB 9 W
Q2'24 2 3.2 GHz 6 MB 6 W
Q2'24 2 3.4 GHz 6 MB 9 W
Q2'24 4 3.4 GHz 6 MB 12 W
Q2'24 4 3.4 GHz 6 MB 9 W
Q2'24 8 3.6 GHz 6 MB 25 W
Q2'24 8 3.6 GHz 6 MB 12 W
Q1'23 2 1.40 GHz 1.5 MB L2 Cache 6 W
Q1'23 4 1.70 GHz 1.5 MB L2 Cache 9 W
Q1'23 2 3.20 GHz 6 MB 6 W
Q1'23 2 3.20 GHz 6 MB 10 W
Q1'23 4 3.40 GHz 6 MB 12 W
Q1'21 2 1.00 GHz 1.5 MB 4.5 W
Q1'21 4 1.50 GHz 1.5 MB L2 Cache 9 W
Q1'21 4 1.50 GHz 1.5 MB L2 Cache 9 W
Q1'21 4 1.90 GHz 1.5 MB L2 Cache 12 W
Q4'16 4 1 MB
Q4'15 4 1 MB
Q4'16 4 1 MB L2 Cache
Q4'16 4 1 MB L2 Cache
Q4'16 2 1.30 GHz 2 MB L2 Cache 6.5 W
Q4'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 9.5 W
Q4'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 12 W
Q1'16 4 1.44 GHz 2 MB
Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB
Q1'16 4 1.44 GHz 2 MB L2 Cache
Q1'16 4 1.44 GHz 2 MB
Q1'16 4 1.04 GHz 2 MB 5 W
Q1'15 4 1 MB
Q1'15 4 1.20 GHz 1 MB
Q1'15 4 1 MB
Q1'15 4 1.20 GHz 1 MB
Q2'15 4 1.44 GHz 2 MB
Q1'15 4 1.44 GHz 2 MB
Q1'15 4 1.60 GHz 2 MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.