Bộ xử lý chuỗi Intel Atom® X

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Intel Atom® x6427FE Processor Announced Q1'21 4 1.90 GHz 1.5 MB L2 Cache 12 W Đồ họa Intel® UHD
Intel Atom® x6425RE Processor Announced Q1'21 4 1.90 GHz 1.5 MB L2 Cache 12 W Đồ họa Intel® UHD
Intel Atom® x6425E Processor Announced Q1'21 4 1.80 GHz 1.5 MB L2 Cache 12 W Đồ họa Intel® UHD
Intel Atom® x6414RE Processor Announced Q1'21 4 1.50 GHz 1.5 MB L2 Cache 9 W Đồ họa Intel® UHD
Intel Atom® x6413E Processor Announced Q1'21 4 1.50 GHz 1.5 MB L2 Cache 9 W Đồ họa Intel® UHD
Intel Atom® x6212RE Processor Announced Q1'21 2 1.20 GHz 1.5 MB L2 Cache 6 W Đồ họa Intel® UHD
Intel Atom® x6211E Processor Announced Q1'21 2 1.20 GHz 1.5 MB L2 Cache 6 W Đồ họa Intel® UHD
Intel Atom® x6200FE Processor Announced Q1'21 2 1.00 GHz 1 MB L2 Cache 4.5 W
Bộ xử lý Intel Atom® x7-Z8750 Launched Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel Atom® x7-Z8700 Launched Q1'15 4 1.60 GHz 2 MB
Intel Atom® x7-E3950 Processor Launched Q4'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 12 W Đồ họa HD Intel® 505
Bộ xử lý Intel Atom® x5-E3940 Launched Q4'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 9.5 W Đồ họa HD Intel® 500
Bộ xử lý Intel Atom® x5-E3930 Launched Q4'16 2 1.30 GHz 2 MB L2 Cache 6.5 W Đồ họa HD Intel® 500
Bộ xử lý Intel Atom® x5-Z8550 Launched Q1'16 4 1.44 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel Atom® x5-Z8500 Launched Q1'15 4 1.44 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel Atom® x5-Z8350 Launched Q1'16 4 1.44 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel Atom® x5-Z8330 Launched Q1'16 4 1.44 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® x5-Z8300 Launched Q2'15 4 1.44 GHz 2 MB
Intel Atom® x5-E8000 Processor Launched Q1'16 4 1.04 GHz 2 MB 5 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® Celeron® dòng N3000
Bộ xử lý Intel Atom® x3-C3445 Announced Q1'15 4 1.20 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel Atom® x3-C3405 Announced Q1'15 4 1.20 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel Atom® x3-C3265RK Launched Q4'16 4 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® x3-C3295RK Launched Q4'16 4 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® x3-C3235RK Launched Q4'15 4 1 MB
Bộ xử lý Intel Atom® x3-C3230RK Launched Q1'15 4 1 MB
Bộ xử lý Intel Atom® x3-C3205RK Launched Q4'16 4 1 MB
Bộ xử lý Intel Atom® x3-C3200RK Launched Q1'15 4 1 MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.