Bộ xử lý chuỗi Intel® Celeron® N

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Celeron® Processor N6211 Announced Q1'21 2 1.20 GHz 1.5 MB L2 Cache 6.5 W Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Intel® Celeron® N4120 Launched Q4'19 4 1.10 GHz 4 MB 6 W Intel® UHD Graphics 600
Bộ xử lý Intel® Celeron® N4100 Launched Q4'17 4 1.10 GHz 4 MB 6 W Intel® UHD Graphics 600
Bộ xử lý Intel® Celeron® N4020 Launched Q4'19 2 1.10 GHz 4 MB 6 W Intel® UHD Graphics 600
Bộ xử lý Intel® Celeron® N4000 Launched Q4'17 2 1.10 GHz 4 MB 6 W Intel® UHD Graphics 600
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3350E Launched Q3'19 2 2.40 GHz 1.10 GHz 2 MB 6 W Đồ họa HD Intel® 500
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3350 Launched Q3'16 2 1.10 GHz 2 MB L2 Cache 6 W Đồ họa HD Intel® 500
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3450 Launched Q3'16 4 1.10 GHz 2 MB L2 Cache 6 W Đồ họa HD Intel® 500
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3160 Launched Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3150 Discontinued Q1'15 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® Celeron® dòng N3000
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3060 Launched Q1'16 2 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3050 Discontinued Q1'15 2 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® Celeron® dòng N3000
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3010 Launched Q1'16 2 1.04 GHz 2 MB L2 Cache 4 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3000 Launched Q1'15 2 1.04 GHz 2 MB L2 Cache 4 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® Celeron® dòng N3000
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2940 Discontinued Q3'14 4 1.83 GHz 2 MB L2 Cache 7.5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2930 Launched Q1'14 4 1.83 GHz 2 MB 7.5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2920 Discontinued Q4'13 4 1.86 GHz 2 MB 7.5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2910 Discontinued Q3'13 4 1.60 GHz 2 MB 7.5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2840 Discontinued Q3'14 2 2.16 GHz 1 MB L2 Cache 7.5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2830 Discontinued Q1'14 2 2.16 GHz 1 MB 7.5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2820 Discontinued Q4'13 2 2.13 GHz 1 MB 7.5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2815 Discontinued Q4'13 2 1.86 GHz 1 MB 7.5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2810 Discontinued Q3'13 2 2.00 GHz 1 MB 7.5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2808 Discontinued Q3'14 2 1.58 GHz 1 MB L2 Cache 4.5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2807 Launched Q1'14 2 1.58 GHz 1 MB 4.3 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2806 Discontinued Q4'13 2 1.60 GHz 1 MB 4.5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2805 Discontinued Q3'13 2 1.46 GHz 1 MB 4.3 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.