Bộ xử lý chuỗi Intel® Celeron® N

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lượng lõi vật lý
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q1'21 2 1.20 GHz 1.5 MB L2 Cache 6.5 W
Q1'21 2 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 6 W
Q1'21 2 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 10 W
Q1'21 4 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 6 W
Q1'21 4 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 10 W
Q1'21 2 1.20 GHz 1.5 MB L2 Cache 6.5 W
Q4'19 2 1.10 GHz 4 MB 6 W
Q4'19 4 1.10 GHz 4 MB 6 W
Q3'19 2 2.40 GHz 1.10 GHz 2 MB 6 W
Q4'17 2 1.10 GHz 4 MB 6 W
Q4'17 4 1.10 GHz 4 MB 6 W
Q3'16 2 1.10 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Q3'16 4 1.10 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Q1'16 2 1.04 GHz 2 MB L2 Cache 4 W
Q1'16 2 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Q1'15 2 1.04 GHz 2 MB L2 Cache 4 W
Q1'15 2 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Q1'15 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Q3'14 2 1.58 GHz 1 MB L2 Cache 4.5 W
Q3'14 2 2.16 GHz 1 MB L2 Cache 7.5 W
Q3'14 4 1.83 GHz 2 MB L2 Cache 7.5 W
Q1'14 2 1.58 GHz 1 MB 4.3 W
Q1'14 2 2.16 GHz 1 MB 7.5 W
Q1'14 4 1.83 GHz 2 MB 7.5 W
Q4'13 2 1.60 GHz 1 MB 4.5 W
Q4'13 2 1.86 GHz 1 MB 7.5 W
Q4'13 2 2.13 GHz 1 MB 7.5 W
Q4'13 4 1.86 GHz 2 MB 7.5 W
Q3'13 2 1.46 GHz 1 MB 4.3 W
Q3'13 2 2.00 GHz 1 MB 7.5 W
Q3'13 4 1.60 GHz 2 MB 7.5 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.