Bộ xử lý chuỗi Intel® Celeron® N

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
Launched Q1'21 2 1.20 GHz 1.5 MB L2 Cache
Launched Q1'21 2 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 2 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 4 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 4 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 2 1.20 GHz 1.5 MB L2 Cache
Launched Q4'19 2 1.10 GHz 4 MB
Launched Q4'19 4 1.10 GHz 4 MB
Discontinued Q3'19 2 2.40 GHz 1.10 GHz 2 MB
Discontinued Q4'17 2 1.10 GHz 4 MB
Discontinued Q4'17 4 1.10 GHz 4 MB
Launched Q3'16 2 1.10 GHz 2 MB L2 Cache
Launched Q3'16 4 1.10 GHz 2 MB L2 Cache
Launched Q1'16 2 1.04 GHz 2 MB L2 Cache
Launched Q1'16 2 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Launched Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'15 2 1.04 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'15 2 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'15 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q3'14 2 1.58 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q3'14 2 2.16 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q3'14 4 1.83 GHz 2 MB L2 Cache
Launched Q1'14 2 1.58 GHz 1 MB
Discontinued Q1'14 2 2.16 GHz 1 MB
Launched Q1'14 4 1.83 GHz 2 MB
Discontinued Q4'13 2 1.60 GHz 1 MB
Discontinued Q4'13 2 1.86 GHz 1 MB
Discontinued Q4'13 2 2.13 GHz 1 MB
Discontinued Q4'13 4 1.86 GHz 2 MB
Discontinued Q3'13 2 1.46 GHz 1 MB
Discontinued Q3'13 2 2.00 GHz 1 MB
Discontinued Q3'13 4 1.60 GHz 2 MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.