Bộ xử lý Intel® Xeon® D

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2745NX Launched Q3'22 10 3.50 GHz 2.40 GHz 17.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2757NX Launched Q3'22 12 3.50 GHz 2.50 GHz 20 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2777NX Launched Q3'22 16 3.30 GHz 2.20 GHz 25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2798NX Launched Q3'22 20 3.10 GHz 2.10 GHz 30 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1702 Launched Q1'22 2 1.70 GHz 1.60 GHz 5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1712TR Launched Q1'22 4 3.10 GHz 2.00 GHz 10 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1713NT Launched Q1'22 4 3.50 GHz 2.20 GHz 10 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1713NTE Launched Q1'22 4 3.30 GHz 2.20 GHz 10 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1714 Launched Q1'22 4 3.40 GHz 2.30 GHz 10 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1715TER Launched Q1'22 4 3.50 GHz 2.40 GHz 10 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1718T Launched Q1'22 4 3.50 GHz 2.60 GHz 10 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1722NE Launched Q1'22 6 2.70 GHz 1.70 GHz 10 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1726 Launched Q1'22 6 3.50 GHz 2.90 GHz 10 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1732TE Launched Q1'22 8 3.00 GHz 1.90 GHz 15 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1733NT Launched Q1'22 8 3.10 GHz 2.00 GHz 15 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1734NT Launched Q1'22 8 3.10 GHz 2.00 GHz 15 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1735TR Launched Q1'22 8 3.40 GHz 2.20 GHz 15 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1736 Launched Q1'22 8 3.40 GHz 2.30 GHz 15 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1736NT Launched Q1'22 8 3.50 GHz 2.70 GHz 15 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1739 Launched Q1'22 8 3.50 GHz 3.00 GHz 15 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1746TER Launched Q1'22 10 3.10 GHz 2.00 GHz 15 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1747NTE Launched Q1'22 10 3.50 GHz 2.50 GHz 15 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1748TE Launched Q1'22 10 3.40 GHz 2.30 GHz 15 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1749NT Launched Q1'22 10 3.50 GHz 3.00 GHz 15 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2712T Launched Q1'22 4 3.00 GHz 1.90 GHz 15 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2733NT Launched Q1'22 8 3.20 GHz 2.10 GHz 15 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2738 Launched Q1'22 8 3.50 GHz 2.50 GHz 15 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2752NTE Launched Q1'22 12 3.00 GHz 1.90 GHz 20 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2752TER Launched Q1'22 12 2.80 GHz 1.80 GHz 20 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2753NT Launched Q1'22 12 3.10 GHz 2.00 GHz 20 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2766NT Launched Q1'22 14 3.10 GHz 2.00 GHz 20 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2775TE Launched Q1'22 16 3.10 GHz 2.00 GHz 25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2776NT Launched Q1'22 16 3.20 GHz 2.10 GHz 25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2779 Launched Q1'22 16 3.40 GHz 2.50 GHz 25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2786NTE Launched Q1'22 18 3.10 GHz 2.10 GHz 27.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2795NT Launched Q1'22 20 3.10 GHz 2.00 GHz 30 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2796NT Launched Q1'22 20 3.10 GHz 2.00 GHz 30 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2796TE Launched Q1'22 20 3.10 GHz 2.00 GHz 30 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2798NT Launched Q1'22 20 3.10 GHz 2.10 GHz 30 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2799 Launched Q1'22 20 3.40 GHz 2.40 GHz 30 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1602 Launched Q2'19 2 3.20 GHz 2.50 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1622 Launched Q2'19 4 3.20 GHz 2.60 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1623N Launched Q2'19 4 3.20 GHz 2.40 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1627 Launched Q2'19 4 3.20 GHz 2.90 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1633N Launched Q2'19 6 3.20 GHz 2.50 GHz 9 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1637 Launched Q2'19 6 3.20 GHz 2.90 GHz 9 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1649N Launched Q2'19 8 3.00 GHz 2.30 GHz 12 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1653N Launched Q2'19 8 3.20 GHz 2.80 GHz 12 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2123IT Launched Q1'18 4 3.00 GHz 2.20 GHz 8 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2141I Launched Q1'18 8 3.00 GHz 2.20 GHz 11 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2142IT Launched Q1'18 8 3.00 GHz 1.90 GHz 11 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2143IT Launched Q1'18 8 3.00 GHz 2.20 GHz 11 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2145NT Launched Q1'18 8 3.00 GHz 1.90 GHz 11 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2146NT Launched Q1'18 8 3.00 GHz 2.30 GHz 11 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2161I Launched Q1'18 12 3.00 GHz 2.20 GHz 16.5 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2163IT Launched Q1'18 12 3.00 GHz 2.10 GHz 17 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2166NT Launched Q1'18 12 3.00 GHz 2.00 GHz 17 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2173IT Launched Q1'18 14 3.00 GHz 1.70 GHz 19 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2177NT Launched Q1'18 14 3.00 GHz 1.90 GHz 19 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2183IT Launched Q1'18 16 3.00 GHz 2.20 GHz 22 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2187NT Launched Q1'18 16 3.00 GHz 2.00 GHz 22 MB
Intel® Xeon® Processor D-1513N Launched Q3'17 4 2.20 GHz 1.60 GHz 6 MB
Intel® Xeon® Processor D-1523N Launched Q3'17 4 2.60 GHz 2.00 GHz 6 MB
Intel® Xeon® Processor D-1533N Launched Q3'17 6 2.70 GHz 2.10 GHz 9 MB
Intel® Xeon® Processor D-1543N Launched Q3'17 8 2.50 GHz 1.90 GHz 12 MB
Intel® Xeon® Processor D-1553N Launched Q3'17 8 2.70 GHz 2.30 GHz 12 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1529 Launched Q2'16 4 1.30 GHz 1.30 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1539 Launched Q2'16 8 2.20 GHz 1.60 GHz 12 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1559 Launched Q2'16 12 2.10 GHz 1.50 GHz 18 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1557 Launched Q1'16 12 2.10 GHz 1.50 GHz 18 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1567 Launched Q1'16 12 2.70 GHz 2.10 GHz 18 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1571 Launched Q1'16 16 2.10 GHz 1.30 GHz 24 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1577 Launched Q1'16 16 2.10 GHz 1.30 GHz 24 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1518 Launched Q4'15 4 2.20 GHz 2.20 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1521 Launched Q4'15 4 2.70 GHz 2.40 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1527 Launched Q4'15 4 2.70 GHz 2.20 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1528 Launched Q4'15 6 2.50 GHz 1.90 GHz 9 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1531 Launched Q4'15 6 2.70 GHz 2.20 GHz 9 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1537 Launched Q4'15 8 2.30 GHz 1.70 GHz 12 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1541 Launched Q4'15 8 2.70 GHz 2.10 GHz 12 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1548 Launched Q4'15 8 2.60 GHz 2.00 GHz 12 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1520 Launched Q1'15 4 2.60 GHz 2.20 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1540 Launched Q1'15 8 2.60 GHz 2.00 GHz 12 MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.