Bộ xử lý Intel® Xeon® D

Bộ xử lý Intel® Xeon® D

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Xeon® D-2187NT Processor Launched Q1'18 16 3.00 GHz 2.00 GHz 22 MB 110 W
Intel® Xeon® D-2183IT Processor Launched Q1'18 16 3.00 GHz 2.20 GHz 22 MB 100 W
Intel® Xeon® D-2177NT Processor Launched Q1'18 14 3.00 GHz 1.90 GHz 19 MB 105 W
Intel® Xeon® D-2173IT Processor Launched Q1'18 14 3.00 GHz 1.70 GHz 19 MB 70 W
Intel® Xeon® D-2166NT Processor Launched Q1'18 12 3.00 GHz 2.00 GHz 17 MB 85 W
Intel® Xeon® D-2163IT Processor Launched Q1'18 12 3.00 GHz 2.10 GHz 17 MB 75 W
Intel® Xeon® D-2161I Processor Launched Q1'18 12 3.00 GHz 2.20 GHz 16.5 MB L2 Cache 90 W
Intel® Xeon® D-2146NT Processor Launched Q1'18 8 3.00 GHz 2.30 GHz 11 MB 80 W
Intel® Xeon® D-2145NT Processor Launched Q1'18 8 3.00 GHz 1.90 GHz 11 MB 65 W
Intel® Xeon® D-2143IT Processor Launched Q1'18 8 3.00 GHz 2.20 GHz 11 MB 65 W
Intel® Xeon® D-2142IT Processor Launched Q1'18 8 3.00 GHz 1.90 GHz 11 MB 65 W
Intel® Xeon® D-2141I Processor Launched Q1'18 8 3.00 GHz 2.20 GHz 11 MB 65 W
Intel® Xeon® D-2123IT Processor Launched Q1'18 4 3.00 GHz 2.20 GHz 8 MB 60 W
Intel® Xeon® D-1653N Processor Launched Q2'19 8 3.20 GHz 2.80 GHz 12 MB 65 W
Intel® Xeon® D-1649N Processor Launched Q2'19 8 3.00 GHz 2.30 GHz 12 MB 45 W
Intel® Xeon® D-1637 Processor Launched Q2'19 6 3.20 GHz 2.90 GHz 9 MB 55 W
Intel® Xeon® D-1633N Processor Launched Q2'19 6 3.20 GHz 2.50 GHz 9 MB 45 W
Intel® Xeon® D-1627 Processor Launched Q2'19 4 3.20 GHz 2.90 GHz 6 MB 45 W
Intel® Xeon® D-1623N Processor Launched Q2'19 4 3.20 GHz 2.40 GHz 6 MB 35 W
Intel® Xeon® D-1622 Processor Launched Q2'19 4 3.20 GHz 2.60 GHz 6 MB 40 W
Intel® Xeon® D-1602 Processor Launched Q2'19 2 3.20 GHz 2.50 GHz 3 MB 27 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1577 Launched Q1'16 16 2.10 GHz 1.30 GHz 24 MB 45 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1571 Launched Q1'16 16 2.10 GHz 1.30 GHz 24 MB 45 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1567 Launched Q1'16 12 2.70 GHz 2.10 GHz 18 MB 65 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1559 Launched Q2'16 12 2.10 GHz 1.50 GHz 18 MB 45 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1557 Launched Q1'16 12 2.10 GHz 1.50 GHz 18 MB 45 W
Intel® Xeon® Processor D-1553N Launched Q3'17 8 2.70 GHz 2.30 GHz 12 MB 65 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1548 Launched Q4'15 8 2.60 GHz 2.00 GHz 12 MB 45 W
Intel® Xeon® Processor D-1543N Launched Q3'17 8 2.50 GHz 1.90 GHz 12 MB 45 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1541 Launched Q4'15 8 2.70 GHz 2.10 GHz 12 MB 45 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1540 Launched Q1'15 8 2.60 GHz 2.00 GHz 12 MB 45 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1539 Launched Q2'16 8 2.20 GHz 1.60 GHz 12 MB 35 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1537 Launched Q4'15 8 2.30 GHz 1.70 GHz 12 MB 35 W
Intel® Xeon® Processor D-1533N Launched Q3'17 6 2.70 GHz 2.10 GHz 9 MB 45 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1531 Launched Q4'15 6 2.70 GHz 2.20 GHz 9 MB 45 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1529 Launched Q2'16 4 1.30 GHz 1.30 GHz 6 MB 20 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1528 Launched Q4'15 6 2.50 GHz 1.90 GHz 9 MB 35 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1527 Launched Q4'15 4 2.70 GHz 2.20 GHz 6 MB 35 W
Intel® Xeon® Processor D-1523N Launched Q3'17 4 2.60 GHz 2.00 GHz 6 MB 45 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1521 Launched Q4'15 4 2.70 GHz 2.40 GHz 6 MB 45 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1520 Launched Q1'15 4 2.60 GHz 2.20 GHz 6 MB 45 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1518 Launched Q4'15 4 2.20 GHz 2.20 GHz 6 MB 35 W
Intel® Xeon® Processor D-1513N Launched Q3'17 4 2.20 GHz 1.60 GHz 6 MB 35 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.