Bộ xử lý Intel® Xeon® D

Bộ xử lý Intel® Xeon® D

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Xeon® D-1602 Processor Launched Q2'19 2 3.20 GHz 2.50 GHz 3 MB
Intel® Xeon® D-1622 Processor Launched Q2'19 4 3.20 GHz 2.60 GHz 6 MB
Intel® Xeon® D-1623N Processor Launched Q2'19 4 3.20 GHz 2.40 GHz 6 MB
Intel® Xeon® D-1627 Processor Launched Q2'19 4 3.20 GHz 2.90 GHz 6 MB
Intel® Xeon® D-1633N Processor Launched Q2'19 6 3.20 GHz 2.50 GHz 9 MB
Intel® Xeon® D-1637 Processor Launched Q2'19 6 3.20 GHz 2.90 GHz 9 MB
Intel® Xeon® D-1649N Processor Launched Q2'19 8 3.00 GHz 2.30 GHz 12 MB
Intel® Xeon® D-1653N Processor Launched Q2'19 8 3.20 GHz 2.80 GHz 12 MB
Intel® Xeon® D-2123IT Processor Launched Q1'18 4 3.00 GHz 2.20 GHz 8 MB
Intel® Xeon® D-2141I Processor Launched Q1'18 8 3.00 GHz 2.20 GHz 11 MB
Intel® Xeon® D-2142IT Processor Launched Q1'18 8 3.00 GHz 1.90 GHz 11 MB
Intel® Xeon® D-2143IT Processor Launched Q1'18 8 3.00 GHz 2.20 GHz 11 MB
Intel® Xeon® D-2145NT Processor Launched Q1'18 8 3.00 GHz 1.90 GHz 11 MB
Intel® Xeon® D-2146NT Processor Launched Q1'18 8 3.00 GHz 2.30 GHz 11 MB
Intel® Xeon® D-2161I Processor Launched Q1'18 12 3.00 GHz 2.20 GHz 16.5 MB L2 Cache
Intel® Xeon® D-2163IT Processor Launched Q1'18 12 3.00 GHz 2.10 GHz 17 MB
Intel® Xeon® D-2166NT Processor Launched Q1'18 12 3.00 GHz 2.00 GHz 17 MB
Intel® Xeon® D-2173IT Processor Launched Q1'18 14 3.00 GHz 1.70 GHz 19 MB
Intel® Xeon® D-2177NT Processor Launched Q1'18 14 3.00 GHz 1.90 GHz 19 MB
Intel® Xeon® D-2183IT Processor Launched Q1'18 16 3.00 GHz 2.20 GHz 22 MB
Intel® Xeon® D-2187NT Processor Launched Q1'18 16 3.00 GHz 2.00 GHz 22 MB
Intel® Xeon® Processor D-1513N Launched Q3'17 4 2.20 GHz 1.60 GHz 6 MB
Intel® Xeon® Processor D-1523N Launched Q3'17 4 2.60 GHz 2.00 GHz 6 MB
Intel® Xeon® Processor D-1533N Launched Q3'17 6 2.70 GHz 2.10 GHz 9 MB
Intel® Xeon® Processor D-1543N Launched Q3'17 8 2.50 GHz 1.90 GHz 12 MB
Intel® Xeon® Processor D-1553N Launched Q3'17 8 2.70 GHz 2.30 GHz 12 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1529 Launched Q2'16 4 1.30 GHz 1.30 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1539 Launched Q2'16 8 2.20 GHz 1.60 GHz 12 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1559 Launched Q2'16 12 2.10 GHz 1.50 GHz 18 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1557 Launched Q1'16 12 2.10 GHz 1.50 GHz 18 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1567 Launched Q1'16 12 2.70 GHz 2.10 GHz 18 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1571 Launched Q1'16 16 2.10 GHz 1.30 GHz 24 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1577 Launched Q1'16 16 2.10 GHz 1.30 GHz 24 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1518 Launched Q4'15 4 2.20 GHz 2.20 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1521 Launched Q4'15 4 2.70 GHz 2.40 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1527 Launched Q4'15 4 2.70 GHz 2.20 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1528 Launched Q4'15 6 2.50 GHz 1.90 GHz 9 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1531 Launched Q4'15 6 2.70 GHz 2.20 GHz 9 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1537 Launched Q4'15 8 2.30 GHz 1.70 GHz 12 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1541 Launched Q4'15 8 2.70 GHz 2.10 GHz 12 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1548 Launched Q4'15 8 2.60 GHz 2.00 GHz 12 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1520 Launched Q1'15 4 2.60 GHz 2.20 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1540 Launched Q1'15 8 2.60 GHz 2.00 GHz 12 MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.