Intel® Wireless-AC ba băng tần dòng 17000

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
ĐÃ CHỨNG NHẬN Wi-Fi*
Tốc độ tối đa
WifiBandwith
Luồng TX/RX
Q4'15 802.11ac/ad 867 Mbps 2x2