Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 5

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
ClockSpeedMax
Bộ nhớ đệm
Tên GPU
Q1'15 2 3 MB Intel® HD Graphics 5500
Q1'15 2 3 MB Intel® HD Graphics 5500
Q1'15 2 3 MB Intel® HD Graphics 5500
Q1'15 2 3 MB Intel® HD Graphics 5500
Q1'15 2 3 MB Intel® Iris® Graphics 6100

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.