Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 5

Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 5

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-5005U Launched Q1'15 2 2.00 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-5010U Launched Q1'15 2 2.10 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-5015U Discontinued Q1'15 2 2.10 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-5020U Discontinued Q1'15 2 2.20 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-5157U Discontinued Q1'15 2 2.50 GHz 3 MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.