Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 5

Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 5

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-5157U Launched Q1'15 2 2.50 GHz 3 MB 28 W Đồ họa Intel® Iris® 6100
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-5020U Launched Q1'15 2 2.20 GHz 3 MB 15 W Đồ họa HD Intel® 5500
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-5015U Launched Q1'15 2 2.10 GHz 3 MB 15 W Đồ họa HD Intel® 5500
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-5010U Launched Q1'15 2 2.10 GHz 3 MB 15 W Đồ họa HD Intel® 5500
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-5005U Launched Q1'15 2 2.00 GHz 3 MB 15 W Đồ họa HD Intel® 5500

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.