Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 5

Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 5

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5675R Discontinued Q2'15 4 3.60 GHz 3.10 GHz 4 MB Đồ họa Intel® Iris® Pro 6200
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5675C Launched Q2'15 4 3.60 GHz 3.10 GHz 4 MB Đồ họa Intel® Iris® Pro 6200
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5575R Discontinued Q2'15 4 3.30 GHz 2.80 GHz 4 MB Đồ họa Intel® Iris® Pro 6200
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5350U Launched Q1'15 2 2.90 GHz 1.80 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 6000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5350H Launched Q2'15 2 3.50 GHz 3.10 GHz 4 MB Đồ họa Intel® Iris® Pro 6200
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5300U Launched Q1'15 2 2.90 GHz 2.30 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 5500
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5287U Launched Q1'15 2 3.30 GHz 2.90 GHz 3 MB Đồ họa Intel® Iris® 6100
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5257U Launched Q1'15 2 3.10 GHz 2.70 GHz 3 MB Đồ họa Intel® Iris® 6100
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5250U Launched Q1'15 2 2.70 GHz 1.60 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 6000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5200U Launched Q1'15 2 2.70 GHz 2.20 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 5500

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.