Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 5

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
Discontinued Q2'15 2 3.50 GHz 3.10 GHz 4 MB
Discontinued Q2'15 4 3.30 GHz 2.80 GHz 4 MB
Discontinued Q2'15 4 3.60 GHz 3.10 GHz 4 MB
Discontinued Q2'15 4 3.60 GHz 3.10 GHz 4 MB
Discontinued Q1'15 2 2.70 GHz 2.20 GHz 3 MB
Discontinued Q1'15 2 2.70 GHz 1.60 GHz 3 MB
Launched Q1'15 2 3.10 GHz 2.70 GHz 3 MB
Discontinued Q1'15 2 3.30 GHz 2.90 GHz 3 MB
Discontinued Q1'15 2 2.90 GHz 2.30 GHz 3 MB
Launched Q1'15 2 2.90 GHz 1.80 GHz 3 MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.