Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 5

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5350H Discontinued Q2'15 2 3.50 GHz 3.10 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5575R Discontinued Q2'15 4 3.30 GHz 2.80 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5675C Discontinued Q2'15 4 3.60 GHz 3.10 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5675R Discontinued Q2'15 4 3.60 GHz 3.10 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5200U Discontinued Q1'15 2 2.70 GHz 2.20 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5250U Discontinued Q1'15 2 2.70 GHz 1.60 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5257U Launched Q1'15 2 3.10 GHz 2.70 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5287U Discontinued Q1'15 2 3.30 GHz 2.90 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5300U Discontinued Q1'15 2 2.90 GHz 2.30 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5350U Launched Q1'15 2 2.90 GHz 1.80 GHz 3 MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.